Behandlingsmål

Målet för din astmabehandling är att du ska vara välkontrollerad, det vill säga:

  • ha få eller inga astmasymtom
  • inte ha några symtom nattetid
  • ha få eller inga begränsningar vad gäller fysisk aktivitet
  • använda minimalt med vid-behovsmedicinering
  • inte ha några svåra anfall eller behöva läggas in på sjukhus
  • ha normal lungfunktion 


Syftet med att nå en god astmakontroll är också att minska risken för försämrad lungfunktion på längre sikt.

GÖR TESTET OCH SE OM DIN ASTMA ÄR UNDER KONTROLL

Om du har astma och fortfarande har symtom trots behandling med inhalationssteroider och bronkvidgare, bör du remitteras till allergiklinik eller lungmedicinklinik. Där kan man undersöka om det finns andra orsaker till att behandlingen inte gör nytta, eller om du har svår okontrollerad astma och behöver få behandling med exempelvis biologiska läkemedel.

Hur ofta bör jag gå på läkarbesök för att kontrollera min astma?

Om du nyligen har fått din astmadiagnos kanske läkaren eller sjuksköterskan vill att du kommer ganska ofta så att de kan bedöma dina symtom och din behandling. Senare, beroende på hur täta och svåra symtom du har, behöver du kanske inte gå lika ofta.

Försök alltid följa den behandlingsplan och de råd som du får av läkaren.

 

Ta del av tips inför ditt läkarbesök

Uppdaterad: 05-09-2018