Testa din astmakontroll

1. Under de senaste 4 veckorna, hur stor del av tiden har din astma hindrat dig från att utföra dina normala aktiviteter på arbetet, i skolan eller hemma?

2. Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du varit andfådd/upplevt andnöd?

3. Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du vaknat av dina astmasymtom (väsande andning, hosta, andfåddhet/andnöd, täthetskänsla eller värk i bröstet) under natten eller tidigare än vanligt på morgonen?

4. Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du använt din kortverkande luftrörsvidgare (som t ex Bricanyl®, Ventoline®, Airomir®, Buventol®)?

5. I vilken utsträckning tycker du att din astma har varit kontrollerad under de senaste 4 veckorna?

Poäng: mindre än 15

Svaren du gett i testet visar att din astma kan vara mycket dåligt kontrollerad de senaste 4 veckorna. Kontakta din vårdgivare omedelbart.

 LaDDA NED / SKRIV UT

 


Tala med din läkare

Om du tycker det är svårt att tala med din läkare om dina symtom har vi här några tips som kan göra samtalet lättare.

Tips 1

Läkaren kommer troligen att ställa en mängd frågor. Innan du kommer till läkaren är det bra att ha ägnat några minuter åt att ha tänkt igenom vad dessa frågor kan handla om, hur du ska svara och vilken information du vill ge läkaren.

 • Skriv upp dina symtom och vad som har utlöst din astma under de senaste två veckorna - försök se om det finns något mönster som kan förklara att du fått svårare astmasymtom eller astmaanfall.
 • Om du var utsatt för damm, pollen eller i kontakt med husdjur kan det betyda att din astma förvärras av sådana allergener. Tala om det för din läkare. Tänk igenom i vilka situationer dina symtom börjar eller förvärras, och om det finns några allergener i närheten.
 • Din läkare kanske frågar dig hur din astma är idag (just den dag du är på läkarbesök). Även om det råkar vara en bra dag måste du tänka igenom hur din astma rent allmänt har varit under den senaste veckan, de senaste 14 dagarna eller den senaste månaden.
 • Var öppen och ärlig och berätta som det är för läkaren.

Tips 2

Gör upp en lista över frågor som du vill ställa till läkaren eller sjuksköterskan så att du kan få de råd och svar du behöver. Du kan kanske börja med dessa frågor och sedan lägga till dina egna:

 • Hur vet jag om min astma påverkar min vardag eller inte? Som vägledning till om din astma just nu påverkar din vardag kan du skriva ut en kopia av dina resultat och ta med till läkaren.
 • Hur vet jag om min astma är lindrig eller svår?
 • Hur vet jag om min astma förvärras av allergener?
 • Ska jag testas för någon allergi? Vilket test skulle det vara och hur görs det?
 • Vilka förslag har du för att jag ska få bättre kontroll över min astma? Kan jag få en personlig handlingsplan för min astma?
 • Vilka astmabehandlingar och vilken astmamedicin är lämpliga för mig?

 

Poäng: 16 till 19

Svaren du gett I testet visar att dina astmasymtom kanske inte är så välkontrollerade som de borde vara under de senaste 4 veckorna. Det kan finnas mer som din vårdgivare kan göra för att förbättra astmasymtomen.


LADDA NED / Skriv ut

 


Tala med din läkare

Om du tycker det är svårt att tala med din läkare om dina symtom har vi här några tips som kan göra samtalet lättare.

Tips 1

Läkaren kommer troligen att ställa en mängd frågor. Innan du kommer till läkaren är det bra att ha ägnat några minuter åt att ha tänkt igenom vad dessa frågor kan handla om, hur du ska svara och kanske vilken information du vill ge läkaren:

 • Skriv upp dina symtom och vad som har utlöst din astma under de senaste två veckorna - försök se om det finns något mönster som kan förklara att du fått svårare astmasymtom eller astmaanfall.
 • Om du var utsatt för damm, pollen eller i kontakt med husdjur kan det betyda att din astma förvärras av sådana allergener. Tala om det för din läkare. Tänk igenom i vilka situationer dina symtom börjar eller förvärras, och om det finns några allergener i närheten.
 • Din läkare kanske frågar dig hur din astma är idag (just den dag du är på läkarbesök). Även om det råkar vara en bra dag måste du tänka igenom hur din astma rent allmänt har varit under den senaste veckan, de senaste 14 dagarna eller den senaste månaden.
 • Var öppen och ärlig och berätta som det är för läkaren.

Tips 2

Gör upp en lista över frågor som du vill ställa till läkaren eller sjuksköterskan så att du kan få de råd och svar du behöver. Du kan kanske börja med dessa frågor och sedan lägga till dina egna:

 • Hur vet jag om min astma påverkar min vardag eller inte? Som vägledning till om din astma just nu påverkar din vardag kan du skriva ut en kopia av dina resultat och ta med till läkaren.
 • Hur vet jag om min astma är lindrig eller svår?
 • Hur vet jag om min astma förvärras av allergener?
 • Ska jag testas för någon allergi? Vilket test skulle det vara och hur görs det?
 • Vilka förslag har du för att jag ska få bättre kontroll över min astma? Kan jag få en personlig handlingsplan för min astma?
 • Vilka astmabehandlingar och vilken astmamedicin är lämpliga för mig?

 

Poäng: 20 till 24

Svaren du gett I testet visar att dina astmasymtom förefaller vara välkontrollerade under de senaste 4 veckorna. Astmakontrollen kan dock förändras över tid och det är däför viktigt att göra om testet regelbundet. Fortsätt att prata med vårdgivaren om din astmakontroll.


LADDA NED / Skriv ut

 


Tala med din läkare

Om du tycker det är svårt att tala med din läkare om dina symtom har vi här några tips som kan göra samtalet lättare.

Tips 1

Läkaren kommer troligen att ställa en mängd frågor. Innan du kommer till läkaren är det bra att ha ägnat några minuter åt att ha tänkt igenom vad dessa frågor kan handla om, hur du ska svara och kanske vilken information du vill ge läkaren:

 • Skriv upp dina symtom och vad som har utlöst din astma under de senaste två veckorna - försök se om det finns något mönster som kan förklara att du fått svårare astmasymtom eller astmaanfall.
 • Om du var utsatt för damm, pollen eller i kontakt med husdjur kan det betyda att din astma förvärras av sådana allergener. Tala om det för din läkare. Tänk igenom i vilka situationer dina symtom börjar eller förvärras, och om det finns några allergener i närheten.
 • Din läkare kanske frågar dig hur din astma är idag (just den dag du är på läkarbesök). Även om det råkar vara en bra dag måste du tänka igenom hur din astma rent allmänt har varit under den senaste veckan, de senaste 14 dagarna eller den senaste månaden.
 • Var öppen och ärlig och berätta som det är för läkaren.

Tips 2

Gör upp en lista över frågor som du vill ställa till läkaren eller sjuksköterskan så att du kan få de råd och svar du behöver. Du kan kanske börja med dessa frågor och sedan lägga till dina egna:

 • Hur vet jag om min astma påverkar min vardag eller inte? Som vägledning till om din astma just nu påverkar din vardag kan du skriva ut en kopia av dina resultat och ta med till läkaren.
 • Hur vet jag om min astma är lindrig eller svår?
 • Hur vet jag om min astma förvärras av allergener?
 • Ska jag testas för någon allergi? Vilket test skulle det vara och hur görs det?
 • Vilka förslag har du för att jag ska få bättre kontroll över min astma? Kan jag få en personlig handlingsplan för min astma?
 • Vilka astmabehandlingar och vilken astmamedicin är lämpliga för mig?

 

Poäng: 25

Svaren du gett i testet visar att du har haft FULLSTÄNDIG KONTROLL över din astma under de senaste 4 veckorna. Du har inte haft några symtom och inga astmarelaterade begränsningar i din vardag. Kontakta din läkare eller sjuksköterska om det sker en förändring.


Ladda ned / Skriv UT

Download PDF / Print

© 2002, 2005, 2013, 2015 QualityMetric Incorporated. All rights reserved. Asthma Control Test is a trademark of QualityMetric Incorporated.